عضویت‌ها

انجمن‌‌ها و مراکز

عضو پیوسته انجمن باستان‌شناسی ایران

http://soia.org.ir

عضو پیوسته انجمن انسان‌شناسی ایران

http://www.asi.org.ir

عضو انجمن علوم و فنون دریایی ایران

http://www.ismst.ir

عضو مرکز اسناد و مدارک پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

http://lib.richt.ir

عضو کانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

http://www.aiau.ir