جوایز و افتخارها

افتخارها

۱۳۶۸: نفر سوم المپیاد علمی دانش‌آموزی

۱۳۸۵: نفر سوم کنکور کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۸۹: دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه تهران