دوره‌های آموزشی

نرم‌افزارها

۱۳۸۵: دوره آموزش نرم‌افزار Arcview GIS و کاربرد آن در باستان‌شناسی، دانشگاه تولوز و دانشگاه تهران

۱۳۸۵: دوره آموزش نرم‌افزار Corel Draw، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

۱۳۸۵: دوره آموزش نرم افزار Adobe Photoshop، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

سایر موارد

۱۳۹۰: دوره آموزشی Management and Organization، دانشگاه گوته فرانکفورت

لوگوی دوره‌ها